Need Help ?
Call: +977- 071521454

कर्मचारी विवरण

  • नाम :  खडक बहादुर बाेहरा ठेगाना :  केदारस्युँ गाउँपालिका वडा न‌ं‍ - १, बझाङ्ग पद :  नायव सुब्बा

  • नाम :  मुक्ति प्रसाद पौडेल ठेगाना :  वालिङ् -१०,स्याङ्जा पद :  सहायक कम्प्यूटर अपरेटर

  • नाम :  बाल प्रसाद ज्ञवाली ठेगाना :  पडसरी -०१, रुपन्देही पद :  का.स.

  • नाम :  गंगाधर पाण्डेय ठेगाना :  तिलोत्तमा १२, रुपन्देही पद :  लेखापाल

  • नाम :  दिवाकर भण्डारी ठेगाना :  सि.न.पा-८, रुपन्देही पद :  सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारी

  • नाम :  नरेन्द्र वेल्वासे ठेगाना :  ठाडा गा.वि.स., अर्घाखाँची पद :  सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारी

  • नाम :  घनश्याम भुसाल ठेगाना :  सन्धिखर्क, अर्घाखाँची पद :  सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारी

  • नाम :  टिकाराम शर्मा ठेगाना :  तिलोत्तमा न.पा, रुपन्देही पद :  सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारी