Need Help ?
Call: +977- 071521454

समाचार बिस्तारमा

अध्यापन अनुमति पत्र परीक्षा २०७६ को तहगत र विषयगत परीक्षा केन्द्र विवरण रुपन्देही

कृपया तलको  लिकं मा हेर्नुहोला

https://examsanjal.com/tsc-license-exam-center-level-subjectwise-of-rupandehi-school-list/