Need Help ?
Call: +977- 071521454
News Flash
प्राथमिक तहको स्थायी शिक्षक नियुत्तिको लागि सूचना|| प्रा वि तह स्थायी नियुक्त्तिको लागि स्थानिय तह रोज्ने सूचना|| छात्रवृत्ति सम्बन्धि सम्मूर्ण विद्यालयहरुलाइ अत्यन्त जरुरी सूचना|| अध्यापन अनुमति पत्र परीक्षाको राेल न‌ अनुसार परीक्षा केन्द्र विवरण|| अध्यापन अनुमति पत्र परीक्षा २०७६ को तहगत र विषयगत परीक्षा केन्द्र विवरण रुपन्देही|| सिटरोल नम्बर विवरण - रुपन्देही जिल्लाका सम्पूर्ण शिक्षक हरुको|| शिक्षा पुरस्कार आबेदन बारे रुपन्देही जिल्ला स्थित सम्पूर्ण विद्यालयहरुलाई जानकारी|| एस ई ई ग्रेड वृद्वि पूरक परीक्षा २०७५ रुपन्देही जिल्लाको परीक्षा केन्द्र विवरण सम्बन्धमा||

समाचार बिस्तारमा

एस ई ई ग्रेड वृद्वि पूरक परीक्षा २०७५ रुपन्देही जिल्लाको परीक्षा केन्द्र विवरण सम्बन्धमा

Please view and download PDF from this link due to large file ext :

 https://examsanjal.com/exam-center-see-grade-increment-examination-rupandehi-district/