Need Help ?
Call: +977- 071521454

समाचार बिस्तारमा

जिल्ला शिक्षा कार्यालय रुपन्देहीको वेवसाइट निर्माणाधीन भएको विनम्र अनुरोध छ ।

विद्यालय उमेरका  सवै वालवालिकाहरुलाइृ  विद्यालयमा भर्ना गर्न सबमा शिक्षा कार्यालय अनुराेध गर्दछ ।