Need Help ?
Call: +977- 071521454

जि. शि. अ.

रामचन्द्र खनिया

 विगतमा सिकेका पाठ तथा हासिल गरिएका उपलब्धिका आधारमो विद्यालय शिक्षाको संरचना,शिक्षाको गुणस्तर तथा कार्यसम्पादनको जिम्मेवारी र जवाफदेहितालाई संस्थागत गर्नेजस्ता विषयमा नयाँ सुधारका रणनीतिहरू  प्रस्तुत गरेको र यी सुधारका रणनीतिहरू  मार्फत् विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाहरू लाई शिक्षामा पहुँच पु¥याउन जोड दिँदै शिक्षा क्षेत्रको सक्षमता तथा सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता वृद्धि गरी सबै बालबालिकालाई सिकाइको  अवसरको प्रत्याभूति दिन जिल्ला शिक्षा कार्यालय रुपन्देही प्रयास गरिएको छ । 
वर्तमान शिक्षाका चुनौतीहरुलाई सामना गर्दै, नयाँ विकसित ज्ञान र विज्ञानको क्षेत्रलाई समेट्दै, बालबालिकाहरुका अधिकारहरुको संरक्षण गर्दै,उनीहरुमा सहज र सरल तरिकाले शिक्षा प्रदान गर्नकै निम्ति २०६६÷०६७ देखि २०७०÷०७१ सम्मको पञ्चवर्षीय शैक्षिक योजना  आ.ब. २०६९÷७० मा  परिमार्जन गरिएको छ । जिल्लाका प्रमुख मुद्दाहरुलाई प्राथमिकताको आधारमा समाधान गर्नको निम्ति जिविस,नगरपालिकाहरु,गाविसहरु,स्रोतकेन्द्रहरु, विभिन्न सङ्घसंस्थाहरुसँगको अन्तरव्रिmयाबाट समस्याहरुको पहिचान गरी योजना परिमार्जन गर्ने कार्यमा प्राप्त शैक्षिक नीतिहरुलाई योजनामा प्राथमिक आधार बनाइएको छ ।