Need Help ?
Call: +977- 071521454
News Flash
यस रुपन्देही जिल्लामा सञ्चालित सबै माध्यमिक विध्यालयहरुलाई कक्षा १० को प्रयोगात्मक अंक र राजस्व मिति २०७४।११।१० भित्र अनिवार्य रुपमा यस कार्यालयमा वुझाउने बारेको अत्यन्त जरुरी सूचना ।|| कक्षा ८ को परीक्षा समय तालिका २०७४|| जिल्ला शिक्षा कार्यालय रुपन्देहीको कक्षा ८ सञ्चालित सम्पूर्ण (सामुदायिक र संस्थागत) विद्यालयहरुलाई अत्यन्त जरुरी सूचना|| विद्यालयले भाैतिक कार्यक्रमकाे सम्झाैता गर्ने बारे सूचना|| विद्यालयहरुलाई जरुरी सूचना|| कक्षा ११ र १२ अध्ययनमा छात्रवृतिको लागि लिइएको परीक्षाको विद्यालयगत नतिजा मिति २०७४।४।८ गते अपरान्ह ५ पाँच वजे सम्म विद्यालयगत रुपमा अपलोड गरिसकिने छ । सिफारिसमा परेका विद्यार्थीले कार्यालयमा सम्पर्क राख्न्नुहोला ।|| सम्पूर्ण विद्यालयहरुलाइ EMIS अध्यावधिक गर्न पटक पटक ताकेता तथा निर्णय गरिएको तर केहि विद्यालयको सो फाइल प्राप्त नभएको हुदाँ मिति २०७४।३।३ गते भित्र स्रोतकेन्द्रमा पेश गरि स्रोत केन्द्रले मिति २०७४।३।४ गतेको वैठकमा जि शि का मा पेश गर्नुहुन अनुरोध छ ।अन्य||

यस आ व २०७४।०७५ को लागी प्राप्त कार्यक्रम पूस्तकालय व्यवस्थापन र ICT को माध्यम वाट शिक्षणको लागी अनुदान सम्वन्धि सम्वन्धि सूचना ।।।

प्रकाशित मिती:  

यस आ व २०७४।०७५ को लागी प्राप्त कार्यक्रम पूस्तकालय व्यवस्थापन र ICT को माध्यम वाट शिक्षणको लागी अनुदान तपसिलका विद्यालयलाइ प्रदान गर्ने निर्णानुसार सूचना प्रकाशन गरिएको छ । साथै तपसिलका  विद्यालयहरुले २०७४।१०।२० गते भित्र सम्झौता गरी मिति २०७४।११।१५ गते भित्र कार्य सम्पन्न गरी प्रतिवेदन यस कार्यालयमा पेश गर्नुहुन अनुरोध  छ ।