Need Help ?
Call: +977- 071521454
News Flash
यस रुपन्देही जिल्ला अन्तर्गत सञ्चािलित सम्पूर्ण सामूदायीक विद्यालय संस्थागत विद्यालय तथा धार्मिक प्रकृतिका सवै विद्यालयले मिति २०७५ साल जेष्ठ २० गते भित्र अनिवार्य रुपमा IEMIS UPDATE गरी यस कार्यालयमा पेश गर्नुहुन अनुरोध छ । यस सम्वन्धमा थप जनकारी चा|| शैक्षिक सत्र २०७५ काे विद्यार्थी भर्ना एव‌ पाठ्यपुस्तक वितरण व्यवस्थापन सम्बन्धि सुचना ।।|| SEE परीक्षा २०७४ स्वच्छ, शान्त, मर्यादित र अनुशासित वातावरणमा सम्पन्न गर्नु गराउनु भएकोमा सम्बन्धित सबैलाई हार्दिक धन्यवाद|| SEE परीक्षा २०७४ सम्बन्धी केन्द्राध्यक्ष ज्यू हरुलाई सूचना ! प्रत्येक दिनको परीक्षा समाप्त भए पश्चात परीक्षार्थीहरुको विवरण अनिवार्य रुपमा यसै कार्यालयका उप जि.शि.अ. घनश्याम भुसाल सरको मोबाईल नं. ९८५७८२३९३४ अथवा मोबाईल नं. ९८४७५९२९०७ मा फोन सम्पर्क तथा म|| SEE परीक्षा २०७४ दिने रुपन्देही जिल्लाका सम्पूर्ण विद्यालय र केन्द्राध्यक्ष ज्युहरुलाई अत्यन्त जरुरी सूचना|| एस.ई.ई. परीक्षा २०७४ को केन्द्राध्यक्ष अभिमुखिकरण गोष्ठी यही मिति २०७४।११।३० गते दिउसो १ बजे शैक्षिक तालिम केन्द्र रुपन्देहीमा हुने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना|| यस रुपन्देही जिल्लामा सञ्चालित सबै माध्यमिक विध्यालयहरुलाई कक्षा १० को प्रयोगात्मक अंक र राजस्व मिति २०७४।११।१० भित्र अनिवार्य रुपमा यस कार्यालयमा वुझाउने बारेको अत्यन्त जरुरी सूचना ।|| कक्षा ८ को परीक्षा समय तालिका २०७४||

जिल्लामा सञ्चालाचित केही विद्यालय तथा मदरसाहरुले अहिलेसम्म पनि IEMIS जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा पेश नभएको हुँदा आजको मितिले ३ दिन भित्र जि शि का रुपन्देहीमा अनिवार्य रुपमा पेश गर्नुहुन ताकेता गरिएको छ । अन्यथा यसको कारणले विद्यालयलाइ पर्न जाने क्षतिको ज

प्रकाशित मिती:  

  जिल्लामा सञ्चालाचित केही   विद्यालय तथा मदरसाहरुले अहिलेसम्म पनि IEMIS जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा पेश नभएको हुँदा आजको मितिले ३ दिन भित्र जि शि का  रुपन्देहीमा अनिवार्य रुपमा पेश गर्नुहुन ताकेता गरिएको छ । अन्यथा यसको कारणले  विद्यालयलाइ पर्न जाने क्षतिको जवाफदेही स्वयम विद्यालय हुने व्यहोरा सम्वन्धित  सवैको लागि सूचित गरिन्छ ।