Need Help ?
Call: +977- 071521454

आ.व. २०७२/७३ को सम्पत्ति विवरण नबुझाउने शिक्षकहरुकले सम्पत्ति विवरण जरिवाना बुझाउने सम्बन्धी यस कार्यालयको अत्यन्त जरुरी सूचना

प्रकाशित मिती:  

आ.व. २०७२/७३ को सम्पत्ति विवरण नबुझाउने शिक्षकहरुकले सम्पत्ति विवरण जरिवाना बुझाउने सम्बन्धी यस कार्यालयको अत्यन्त जरुरी सूचना