Need Help ?
Call: +977- 071521454
News Flash
यस रुपन्देही जिल्लामा सञ्चालित सबै माध्यमिक विध्यालयहरुलाई कक्षा १० को प्रयोगात्मक अंक र राजस्व मिति २०७४।११।१० भित्र अनिवार्य रुपमा यस कार्यालयमा वुझाउने बारेको अत्यन्त जरुरी सूचना ।|| कक्षा ८ को परीक्षा समय तालिका २०७४|| जिल्ला शिक्षा कार्यालय रुपन्देहीको कक्षा ८ सञ्चालित सम्पूर्ण (सामुदायिक र संस्थागत) विद्यालयहरुलाई अत्यन्त जरुरी सूचना|| विद्यालयले भाैतिक कार्यक्रमकाे सम्झाैता गर्ने बारे सूचना|| विद्यालयहरुलाई जरुरी सूचना|| कक्षा ११ र १२ अध्ययनमा छात्रवृतिको लागि लिइएको परीक्षाको विद्यालयगत नतिजा मिति २०७४।४।८ गते अपरान्ह ५ पाँच वजे सम्म विद्यालयगत रुपमा अपलोड गरिसकिने छ । सिफारिसमा परेका विद्यार्थीले कार्यालयमा सम्पर्क राख्न्नुहोला ।|| सम्पूर्ण विद्यालयहरुलाइ EMIS अध्यावधिक गर्न पटक पटक ताकेता तथा निर्णय गरिएको तर केहि विद्यालयको सो फाइल प्राप्त नभएको हुदाँ मिति २०७४।३।३ गते भित्र स्रोतकेन्द्रमा पेश गरि स्रोत केन्द्रले मिति २०७४।३।४ गतेको वैठकमा जि शि का मा पेश गर्नुहुन अनुरोध छ ।अन्य||

एस.ई.ई. ग्रेड वृद्धि परीक्षा २०७३ को परीक्षा केन्द्र निर्धारण सम्बन्धी सूचना ।

प्रकाशित मिती:  

सूचना । सूचना ।। सूचना ।।।

 

एस.ई.ई ग्रेड वृद्धि परीक्षा २०७३, परीक्षा केन्द्र निर्धारण सम्बन्धी सूचना

 

क्र.सं.

     विद्यालय कोड नं.एए

     एस.ई.ई ग्रेड वृद्धि परीक्षा २०७३, परीक्षा केन्द्रको नाम

१ देखि १३ सम्म

श्री रुपन्देही लिलाराम मा.वि.  नारायणथान, भैरहवा

१ ४ देखि २८ सम्म

श्री भैरहवा मा.वि. भैरहवा

२९ देखि ५१ सम्म

श्री भानु मा.वि. गोलीगढ, भैरहवा

५२ देखि ८६ सम्म

श्री ठुटीपिपल मा.वि. ठुटीपिपल

८७ देखि १२९ सम्म

श्री न्यु ईरा आवासीय मा.वि. शान्तिनगर, भैरहवा

१३० देखि १७१ सम्म

श्री सुसंस्कृत मा.वि. शान्तिनगर, भैरहवा

१७२ देखि  १९९ सम्म

श्री महात्मा बुद्ध मा.वि. गल्लामण्डी, भैरहवा

२०० देखि २४२ सम्म

श्री नेपाल नालन्दा आवासीय मा.वि. वडा नं. ९ उदयपुर, भैरहवा

२४३ देखि २९६ सम्म

श्री साईग्लोबल आवासीय मा.वि. लुम्बीनीरोड, भैरहवा