Need Help ?
Call: +977- 071521454

जिल्लामा सञ्चालित सम्पूर्ण सामूदायीक विद्यालयहरुमा छात्रवृत्ति रकम निकासा भइसकेको जानकारी गराउदै यसै शै स को चैत्र मसान्त भित्र वितरण गर्नुहुन सवै विद्यालयहरुलाइ अनुरोध छ

प्रकाशित मिती:  

जिल्लामा सञ्चालित सम्पूर्ण सामूदायीक विद्यालयहरुमा छात्रवृत्ति रकम निकासा भइसकेको जानकारी गराउदै यसै शै स को चैत्र मसान्त भित्र वितरण गर्नुहुन सवै विद्यालयहरुलाइ अनुरोध छ