Need Help ?
Call: +977- 071521454

निम्न माध्यमिक शिक्षा (आधारभुत तह) उत्तीर्ण परीक्षा समिति,रुपन्देहीको मिति २०७०।१२।३०. को निर्णयानुसार कक्षा ८ को परीक्षाफल प्रकाशन गरिएको छ ।

प्रकाशित मिती:  

निम्न माध्यमिक शिक्षा (आधारभुत तह) उत्तीर्ण परीक्षा समिति,रुपन्देहीको मिति २०७०।१२।३०. को निर्णयानुसार कक्षा ८ को परीक्षाफल  प्रकाशन गरिएको छ । नतिजा हेर्न यहा कि्लक गर्नुहोस ।