Need Help ?
Call: +977- 071521454

प्रा वि तह स्थायी नियुक्त्तिको लागि स्थानिय तह रोज्ने सूचना

प्रकाशित मिती:  

प्रा वि तह स्थायी नियुक्त्तिको लागि स्थानिय तह रोज्ने सूचना

फाराम डाउनलोड गर्न तलको लिक‌ंमा

https://www.examsanjal.com/2019/primary-level-teacher-appointment-posting-notice-by-education-office-edcu-rupandehi/