Need Help ?
Call: +977- 071521454

भौतिक सुधार सन्चालन गर्ने बिद्यालयहरुलाई सूचना

प्रकाशित मिती:  

भौतिक सुधारका लागी बिद्यालय भवन,कक्षा कोठा,वाहिरी वातावरण,मर्मत तथा फर्निचर र शौचालय निर्माणका लागी आव २०७०।२०७१ को कार्यक्रम प्राप्त गरेका विद्यालयहरुले समयमै तोकिएको मापदण्डमा कार्य सम्पन्न गर्नुहुन यो स्मरण  सूचना गरिएको छ ।